Mijn favorieten

Taxatie

Taxatie woning in Amsterdam & Zaanstreek
 
Heeft u een taxatierapport van een huis nodig? Ook daarvoor bent u bij Adriaanssen Makelaardij en Taxaties aan het goede adres. Een taxatierapport is een belangrijk document. Het vormt vaak het sluitstuk bij de financiering van uw woning, bijvoorbeeld bij aankoop of herfinanciering. Taxaties worden ook gebruikt om de woningwaarde te bepalen voor de boedelscheiding, erfenis of successierechten. U kunt bij mij terecht voor alle soorten taxatierapporten.
 
Veranderende regels voor woningfinanciering
De regels voor woningfinanciering veranderen regelmatig. Vanaf 2018 kan bij een standaard financieringsaanvraag nog slechts 100% van de aankoopsom van de woning worden gefinancierd. Het meefinancieren van een verbouwing of bijvoorbeeld funderingsherstel is nog steeds mogelijk. Wel vormt de waarde na het verbouwen daarbij een zeer belangrijk onderdeel .
 
Vernieuwd taxatierapport
Sinds april 2018 geldt een nieuw taxatierapport. Hierin is een extra onderdeel opgenomen voor verbouwingen en energiezuinige woningen. Er kan een waarde worden toegekend aan energiebesparende maatregelen. Dat verruimt uw financieringsmogelijkheden. Wellicht zullen ook banken en NHG  in de toekomst voordelen toekennen aan energiebesparende maatregelen.
 
Validatie van taxaties
Tegenwoordig worden taxaties gevalideerd door een gespecialiseerd bedrijf, zoals het NWWI  en de Taxateursunie . Een belangrijk doel hierbij is om de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties te verhogen. Vanuit mijn functie als taxateur ben ik ingeschreven bij het NRVT .
Neem contact op met Adriaanssen Makelaardij, Taxaties voor de tarieven.
 
 
Afspraak maken?
Heeft u nog vragen? Heeft u een taxatierapport nodig? Ik nodig u graag uit een afspraak met mij te maken!